آموزش ساخت عروسک گربه بامزه با جوراب

آموزش ساخت یک نمونه عروسک ( گربه ) با جوراب را ببینید.

ابتدا جوراب را پشت و رو کنید.

پنجۀ یک لنگه جوراب پاهای گربه و قسمت مچ جوراب دست های گربه را می سازد.

پاشنه و کف جوراب پشت و کمر گربه هست.

قسمت پنجه جوراب را از وسط تا دو سانت مانده به پاشنه ببرید و با دست یا چرخ بدوزید. قسمت مچی یا دست های گربه را بعد از پر کردن خواهید دوخت.

آموزش ساخت عروسک گربه بامزه با جوراب

جوراب را به رو کنید و با پشم شیشه آن را پر کنید.

لبه مچی را پس دوزی کنید.

خط وسط مچ را تا دو سانت مانده به پاشنه بدوزید ، (این دست های گربه هست)

از لنگه دوم جوراب سر گربه را بسازید.
مچی جوراب گردن گربه ، پاشنه جوراب پوزه گربه و قسمت کف جوراب بالای سر و گوش ها را می سازند.

دور تا دور سر را بدوزید و پشت و رو کنید.


داخل سر را با پشم شیشه پر کنید و لبه برش را بدوزید.

با دو مهره سیاه یا دانه تسبیح چشمها و با یک مهره کوچکتر برای گربه تان بینی بدوزید!

سر  آماده را روی بدن بدوزید.

محل قرار گرفتن سر بالای شکاف دستها است

از قسمت پنجه جوراب (لنگه دوم که با آن سر را ساختید) یک دایره ببرید و دور تا دور آن را کوک بزنید و داخل آن را کمی پشم شیشه بگذارید.

نحوه درست کردن عروسک

کوک را بکشید تا اطراف دایره جمع شود و تشکیل یک توپ کوچولو بدهد، این دم گربه نازنازیتون می شود !

 

دم را بالای شکاف پاها بدوزید.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه