جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

 نظرتان درباره یک هفت سین بازیافتی چیست؟ در این جا آموزش جاشمعی هفت سین را به صورت تصویری و بسیار ساده قرار داده ایم.

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

قسمت پائین بطری را ببرید.

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

با گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید.

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

برای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود.

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

دو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.

جاشمعی بسیار زیبا برای سفره هفت سین +آموزش تصویری

تهیه و گردآوری : گروه آموزش کاردستی پرداد / منبع : ایران بانو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه