عكس‌هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد مجله تايم

كافه سينما: حالا كه هيلاري كلينتون رسما وارد كارزار انتخاباتي براي پست رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا شده است، نگاهي می‌اندازیم به تغييرات او از مقام بانوي اول ايالت متحده تا به امروز كه نامزد رياست جمهوري شده و عكس‌هايش بر روي جلد تايم. ديدن اين تصاوير خالي از لطف نيست.
از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

14 سپتامبر 1992 (23 شهريور 1371)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

10 مي 1993 (20 ارديبهشت 1372)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

21 مارس 1994 (اول فروردين 1373)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

18 مارس 1996 (28 اسفند 1374)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

1 جولاي 1996 (11 تير 1375)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

20 اكتبر 1997 (28 مهر 1376)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

31 آگست 1998(9 شهريور 1377)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

22 فوريه 1999 (3 اسفند 1377)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

1 مارس 1999 (10 اسفند 1377)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

19 جون 2003 (26 خرداد 1382)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

28 آگست 2006 (6 شهريور 1385)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

19 نوامبر 2007 (28 آبان 1386)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

18 فوريه 2008 (29 بهمن 1386)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

17 مارس 2008 (27 اسفند 1376)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

5 مي 2008 (16 ارديبهشت 1387)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

16 نوامبر 2009 (25 آبان 1388)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

7 نوامبر 2011 (16 آبان 1390)

از بانوي اول تا نامزدي رياست جمهوري/ عكس هاي هيلاري كلينتون بر روي جلد تايم

27 ژانويه 2014 (7 بهمن 1392)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه