قوانين پوشش، مربوط به مدارس

 قوانين پوشش، مربوط به مدارس

 

نويسنده: شادي صدر
 

قوانين اختصاصي پوشش

1. آيين نامه اجرايي مدارس

مصوب 7/ 6/ 79 شوراي عالي آموزش و پرورش

پوشش و لباس دانش آموزان

ماده 64- لباس دانش آموزان بايد از نظر دوخت و رنگ، ساده و داراي ظاهري آراسته و متناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد.
ماده 65- دانش آموزان بايد علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، در آمد و رفت به مدرسه نيز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصوير و نوشته استفاده کنند.
ماده 66- لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش، نشان وقار و عفاف آنان است، شکل و دوخت لباس آنان بايد با شئون اسلامي متناسب باشد.
ماده 67- پوشش دانش آموزان دختر شامل 1) چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2) مانتو، شلوار و مقنعه مي باشد.
تبصره 1- چادر بهترين حجاب و مناسب ترين پوشش مي باشد. شايسته است مديران مدارس ضمن رعايت عدم اجبار، دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشويق و توصيه کنند.
تبصره 2- رنگ مانتو، شلوار ومقنعه دانش آموزان دختر بايد ضمن توجه به شرايط سني و جغرافيايي از ميان رنگ هاي مناسب انتخاب شود.

مقررات انضباطي دانش آموزان:

1- وظايف دانش آموزان
ماده 68- دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند موازين اسلامي و مقررات آموزش و پرورش در اخلاق و رفتار خويش رعايت کنند که اهم آنها به شرح زير است:
استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موي سر متناسب با شئون دانش آموزان براي پسران و رعايت حجاب مناسب براي دختران.

2. شيوه نامه ثبت نام در مدارس شاهد

مصوبه 28/ 12/ 86 ستاد مرکزي شاهد
3- شرايط عمومي ثبت نام و ادامه تحصيل در مدارس شاهد:
1- 3- شرايط عمومي ذيل براي ثبت نام و ادامه تحصيل کليه دانش آموزان شاهد و غير شاهد الزامي است.
الف - دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رفتاري
ب - التزام به احکام شرعي و رعايت پوشش اسلامي متناسب با سن و دوره تحصيلي (حجاب برتر براي دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي و بالاتر)
ج - التزام و پايبندي خانواده به حفظ حجاب، ارزش هاي اسلامي و تربيت ديني
د - رعايت مقررات و آيين نامه هاي انضباطي، تربيتي و آموزشي
2- 3- احراز شرايط عمومي از طريق بررسي سوابق تحصيلي و تربيتي دانش آموز، وضعيت خانوادگي و عنداللزوم مصاحبه حضوري با دانش آموز و والدين انجام مي شود و مسئوليت آن در ثبت نام ورودي به عهده ستاد ثبت نام مدرسه و در ادامه تحصيل به عهده شوراي مدرسه مي باشد.

3. از آئين نامه تربيتي انضباطي دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهي تلاش (منطقه 2 تهران) (1)

ولي محترم دانش آموز خواهشمند است قبل از اقدام به ثبت نام نهايي، آيين نامه تربيتي انضباطي را دقيقاً مطالعه نموده و پس از اطلاع کامل از مفاد آيين نامه تعهد نامه ثبت نام را که مبتني بر الزام اجراي دقيق مقررات است امضا نماييد.
2. اولياء محترم در انتخاب لباس، کفش، کيف و ديگر وسايل مورد نياز دانش آموز به وقار و متانت که لازمه يک محيط تربيتي سالم است توجه کامل نموده و نکات زير را در نظم و ساده زيستي دانش آموز رعايت نماييد:
الف) شلوار پارچه اي ساده با رنگهاي اصلي و سنگين
ب) پيراهن ساده مردانه
ج) کت يا کاپشن هاي ساده و بدور از هرگونه ابتذال و عاري از هرگونه آرم يا نوشته معني دار و غير عرف جامعه ايراني
د) کفش ساده همراه با جوراب
ه) ممنوعيت استفاده از آويزهاي بدني (انگشتر، گردنبند، دستبند، کلاه و...)
3. دانش آموز بايد با رعايت بهداشت و نظم در همه امور در اصلاح و آرايش سر و صورت از سمت گيري به سبک و سياق ابتذال آميز جوانان بي هدف و عاري از فرهنگ اصيل در جامعه امروزي پرهيز نموده، ساده و بدون هرگونه افزودني و مواد براق کننده در محيط دبيرستان حاضر شوند.
4. پوشش اسلامي کامل توسط تمامي مراجعين بايد رعايت گردد و خواهران گرامي بدون آرايش و در کمال سادگي به دبيرستان مراجعه نمايند.

پي‌نوشت‌:

1. ww.talashschools.com/Main/39.htm

منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه