برای بزرگ نشان دادن لبهای کوچک میتوانید از روش کانتورینگ استفاده کنید. در این روش لب‌های بی حالت و کوچک را میتوانید گوشتی و بزرگ و دارای حالت زیبا نشان دهید. بدون پروتز لب ، به لب‌هایتات فرم زیبا دهید.

 

کانتورینگ لب‌ها برای بزرگ و حالت دادن به لبها

 

www.takroj.ir 0055 (1)

بزرگ نشان دادن لب

www.takroj.ir 0055 (2)

بزرگ نشان دادن لبها

www.takroj.ir 0055 (3)

بزرگ نشان دادن لب کوچک

www.takroj.ir 0055 (4)

بزرگ نشان دادن لبهای کوچک

www.takroj.ir 0055 (5)

حالت دادن به لب‌ها

www.takroj.ir 0055 (6)

آرایش لبهای کوچک

www.takroj.ir 0055 (7)

قلوه ای کردن لب

www.takroj.ir 0055 (8)

قلوه ای کردن لبها

www.takroj.ir 0055 (10)

قلوه ای کردن لب با ارایش

www.takroj.ir 0055 (11)

بزرگ نشان دادن لبها با آرایش

www.takroj.ir 0055 (12)

درشت نشان دادن لب‌های ریز با ارایش

www.takroj.ir 0055 (13)

 

 

منبع : تک رژ

فقط با ذکر منبع مجاز به کپی برداری هستید.

 

کانتورینگ لب‌ها برای بزرگ و حالت دادن به لبها - تصویر 13
کانتورینگ لب‌ها برای بزرگ و حالت دادن به لبها - تصویر 14